БРОНХИАЛНА АСТМА

България, и в частност София е на незавидното челно място в Европа по най-мръсен въздух.

Tова рефлектира директно върху здравето на хората. Фините прахови частици дават голямо отражение върху всички белодробно болни, най-вече при пациентите с хронично обструктивна болест и с бронхиална астма.

Read more